Güncel Haberler

Vergilendirme Hakkında

Vergilendirme Hakkında

Vergi hukukunda uzman avukatların listesine ulaşmak için lütfen tıklayın. Vergi  kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın. Vergi Hukukunun Konusu Kişilerle devlet arasındaki vergi ilişkisidir, devletin toplumu oluşturan kişilerden aldığı vergi ve benzeri gelirler dolayısıyla ortaya çıkan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Vergi Hukukunun Kapsamı Vergi Hukukunun Kaynakları 1- Bağlayıcı (Asli) Kaynaklar Anayasa, Uluslararası Vergi Anlaşmaları (çifte[Devamı…]

Devlet İhale Kanunu Detayları Hakkında

  İhale hukukunda uzman avukatların listesine ulaşmak için lütfen tıklayın. İhale kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.       Kanun Numarası: 2886 Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983 Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18161 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR     KAPSAM:     Madde 1 – Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak[Devamı…]

Sözleşme Türleri Nelerdir?

      Sözleşme hukuku alanında uzman avukatların listesini görmek için lütfen tıklayın. Sözleşme kanunu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.     1 – Hizmet (iş) Sözleşmesi I – Tanımı BK313 e göre “hizmet akdi bir sözleşmedir ki onunla işçi muayyen (belirli) ve gayrimuayyen (belirsiz) bir zamanda işverenin talimatına uygun olarak hizmet görmeyi ve iş sahibi[Devamı…]

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Toplu iş sözleşmesi hukukunda uzman avukatların listesine ulaşmak için lütfen tıklayın. Toplu iş sözleşmesi hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.             KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası: 4734 Kanun Kabul Tarihi : 04/01/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/01/2002 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24648 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER     BİRİNCİ BÖLÜM : UYGULAMA İLKELERİ     AMAÇ     Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna[Devamı…]

3071 Nolu Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanununun Tam Metni

    Kanun Numarası: 3071     Kabul Tarihi: 01/11/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/1984     Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18571     AMAÇ:     Madde 1 – (Değişik madde: 02/01/2003 – 4778 S.K./23. md.)     Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara[Devamı…]